NötöNÖTÖN LYHYT HISTORIIKKI


Keskeisen sijaintinsa ansiosta saari oli aikanaan tärkeä alueen yhteydenpidolle ja kaupankäynnille. Nötön asuttaminen on ajoitettu 1000-luvun alkuun ja myös viikinkien on arveltu poikenneen Nötön kautta ja mahdollisesti jopa asuneen siellä. Nötö oli alueen suurin kylä, jossa oli 35 taloutta ja noin 200 asukasta vielä ennen maailmansotaa. Jo vuonna 1540 Nötössä oli 13 taloa (”hemman”). 1800- ja 1900-lukujen aikana talot sijoittautuivat suuren kylänlahden ympärille.


Maanviljelyn ohella pääasiallinen elinkeino oli kalastus. Myös metsästys oli tärkeää ja talojen venekunnilla oli ulkoluodoilla metsästyspaikkoja linnustamista ja hylkeenpyyntiä varten. Entisaikoina merenkulku oli tärkeä osa Nötön elämää. Ennen ensimmäistä maailmansotaa yhteysaluksena toimi höyrylaiva s/s Nagu ja myöhemmin Nötö oli s/s Östernin reitin päätepiste. Myöhempinä aikoina saarella oli lisäksi merkittävää varustamo- ja laivanrakennustoimintaa. Kalankeruu- ja ostoalukset olivat osa saaren kalastuselinkeinoa.

History
Sjögrannasin ranta ja tuulimylly 1953

History
Näkymä Nötön talojen yhteiselle laiturille 1940-luvulla

History
Nötön kylänlahti ja kalastusveneitä 1953